logo Vancuyck

Sint Christianastraat 48
9890 Gavere
Tel 09 384 98 00


NL - FR
slide image slide image slide image slide image slide image slide image

Team

 • Mieke VAN CUYCK (1960), Advocaat - oprichter. Curator. Erkend bemiddelaar.

  Vastberaden & Empatisch

  Curator. Erkend bemiddelaar in familie-, burgerlijke, en handelszaken. Verantwoordelijk voor het relatiebeheer van het kantoor.

  Specialiteiten: Handels- en ondernemingsrecht, insolventierecht, familierecht, aannemingsrecht, huurrecht.

  Mieke heeft een reële interesse voor, en grote betrokkenheid bij de problemen van haar cliënten. Die eigenschap, gekoppeld aan een sterk doorzettingsvermogen, vormden de basis voor de uitbouw van haar kantoor.

  Mieke studeerde rechten aan de VUB en bracht de eerste jaren van haar loopbaan – tijdens dewelke ze ook het makelaarsattest behaalde - door in het verzekeringswezen.

  Nadat ze in 1989 werd beëdigd, was ze – vooraleer haar kantoor in 1996 in haar woonplaats Gavere (Gerechtelijk arrondissement Gent) op te richten – 7 jaar als advocaat-vennoot actief aan de Kortrijkse balie.

  In die periode bekwaamde ze zich verder in de takken die haar interesse wegdroegen, met name handels- , faillissements- en familierecht. In volle economische crisis van de jaren ’90 werd ze o.m. beslagen in het vak van curator, via vele aanstellingen in faillissementen, waaronder verschillende belangrijke, en met een grote complexiteit.

  Na haar verhuis naar de Gentse balie werd ze dan ook, op basis van haar opgedane vakkennis en bewezen pragmatische aanpak , opgenomen op de lijst van vaste curatoren verbonden aan de Rechtbank van Koophandel te Gent.

  Daarnaast bouwde ze als lokaal kantoor ook een sterke familiale tak uit, waarin alle hieraan verbonden materies (echtscheiding, beëindiging samenwoning, erfeniskwesties, …) ruim aan bod komen.

  Gaandeweg voelde Mieke echter ook de noodzaak om aankomende of bestaande geschillen niet enkel via de – per definitie – conflictueuze weg van de rechtbank tot een oplossing te brengen, doch ook – en zelfs bij voorkeur, indien die mogelijkheid bestaat – via de weg van de bemiddeling, waarin de partijen worden begeleid om tot een minnelijke oplossing te komen die ze zelf in de hand houden.

  Daarom volgde ze dan ook de verschillende opleidingen die uiteindelijk leidden tot haar erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie, en dit zowel als bemiddelaar in familiezaken, als in burgerlijke en handelszaken.

  Sindsdien treedt ze regelmatig op als bemiddelaar in deze verschillende materies.

  In haar vrije tijd is Mieke geboeid door alles wat met stijl te maken heeft. Dat vertaalt ze o.m. in en om haar woning, en de inspiratie daarvoor doet ze graag elders op. Ook fietst ze graag. Haar gezin staat centraal, en vriendschappen en de leuke momenten die er uit voortkomen zijn haar eveneens erg dierbaar.

 • Carine De Vos (1960), Advocaat. Curator.

  Oplossingsgericht & Doortastend

  Specialiteiten: handels- en ondernemingsrecht, insolventierecht, huurrecht en verkeerszaken.

  Met haar praktische aanpak komt Carine ook in een ingewikkeld vraagstuk snel tot de kern van de zaak, die ze vervolgens doortastend aan pakt.

  Na haar studies aan de RUG liep Carine, vooraleer actief te worden aan de balie te Gent, stage aan de Brugse balie.

  Daar deed ze zowel ervaring op in het contractenrecht als in verkeerszaken, om zich vervolgens in Gent sterk te bekwamen in handelszaken en faillissementsrecht. Na een stage bij een Gents curator werd ze in 1993 dan ook zelf op de lijst van de vaste curatoren opgenomen.

  Werkend vanuit haar standplaats Sint-Martens-Latem bouwde ze een gedegen ervaring en reputatie op van zowel analytisch denken, als snel handelen in zaken die om realistische oplossingen vragen. Vanuit een grote zin voor pragmatisme, en steeds met het "praktisch haalbare" voor ogen, doktert Carine die oplossingen steevast efficiënt uit.

  In Carine's vrije tijd geniet ze van het leven, en dit bij voorkeur met haar man en 2 kinderen.

  Daarbij is reizen favoriet.

 • Els De Groote (1968), Advocaat.

  Sociaal voelend & Doordacht

  Auteur van diverse juridische publicaties. Medewerker aan de Geannoteerde Wetboeken Die Keure
  Specialiteiten: gezins- en familierecht, notarieel recht en notariële aansprakelijkheid, erfrecht en huwelijksvermogensrecht

  Els is gedreven en sociaal voelend, met een grote empathie voor de cliënten die ze bijstaat.
  Door haar jarenlange ervaring in de academische wereld, als wetenschappelijke medewerker en assistent aan de Universiteit Gent, is een doorgedreven studie van elk dossier haar motto.
  Geen enkel juridisch probleem gaat ze uit de weg.
  Els studeerde rechten aan de Universiteit Gent waar zij in 1991 het diploma behaalde met grote onderscheiding. Zij ging onmiddellijk na haar studies aan de slag als advocaat-stagiair te Gent bij Mter. Karel Moors en bij Prof Dr. Alfons Heyvaert, die Personen- en Familierecht doceerde aan de Universiteit Antwerpen. Tegelijk startte zij aan de Universiteit Gent als wetenschappelijk medewerker en later als assistent bij Prof. Dr. Johan Gerlo in de vakgroep burgerlijk recht , afdeling Personen – en Familierecht. Zo kon zij zich wetenschappelijk én praktijkgericht verdiepen in de takken van het recht die haar het meest nauw aan hart liggen en waar het menselijk aspect zo belangrijk is. Zij schreef en werkte mee aan diverse juridische uitgaven inzake bewindvoering, minderjarigen, grootouders en kleinkinderen enz. Momenteel werkt zij nog steeds mee aan het up to date houden van de geannoteerde Wetboeken van Die Keure.
  In het advocatenkantoor Moors en vennoten bekwaamde ze zich verder in diverse takken van het familierecht alsook van het notarieel recht.
  Haar sociaal voelendheid is tevens een troef in de mandaten die ze uitoefent als bewindvoerder en schuldbemiddelaar.
  Na ruim 25 jaar heeft ze haar kantoor in stad Gent ingeruild voor een nieuw project in het landelijke Gavere, haar geboortedorp, om samen met Mter. Mieke Van Cuyck het advocatenkantoor aan de Wieleman 18 A verder uit te bouwen. Met dezelfde spirit, empathie en drijfkracht.
  In haar vrije tijd houdt Els van uitwaaien aan zee, waar ze vaak vertoeft met haar echtgenoot en gezin. Voor sporten zoals spinning en fietsen maakt zij ook graag tijd vrij. Dit naast haar passie voor de paardensport.

 • Katrien Dirkx (1982), Advocaat.

  Punctueel & Vastberaden

  Specialiteiten : personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, bewindvoering, collectieve schuldenregeling, huurrecht

  Na een succesvolle academische opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel stapte Katrien in 2005 in het kantoor van haar vader, balie Limburg, waar zij samen een bloeiende praktijk uitbouwden.

  De liefde gevolgd, kwam Katrien in Oost-Vlaanderen terecht op zoek naar nieuwe uitdagingen.

  Katrien is punctueel in het opvolgen van haar dossiers en vastberaden om tot een toekomstgerichte oplossing te komen.

  In haar vrije tijd geniet Katrien van culturele uitstappen samen met haar echtgenoot en zoontje.

  Daarnaast is Katrien ook sportief actief : lopen, wandelen, skiën, ...

  Haar motto is "Mens sana in corpore sano"

 • Debora Beirnaert (1986), Advocaat.

  Efficiënt & Discreet

  Specialiteiten: Familie- en personenrecht, jeugdrecht, huurrecht, consumentenrecht, verkeersrecht.

  Debora is een dynamische en bevlogen advocate. Een nauwgezette voorbereiding, en punctualiteit in de opvolging van dossiers zijn haar troeven.

  Na een succesvolle academische opleiding aan de UGent koos Debora voor een loopbaan als advocaat, en liep, vooraleer opgenomen te worden op het tableau van de advocaten van de balie Gent, gedurende 3 jaar stage bij het kantoor Van Cuyck & Partners, waaraan ze als medewerker is verbonden.

  In 2012-2013 volgde zij een postuniversitaire cyclus curator-vereffenaar en in 2016 behaalde zij tevens het certificaat "Bijzondere opleiding jeugdrecht".

  Debora vult haar vrije tijd sportief in met volleybal, fietsen en lopen.

  Haar verdere interesses gaan samen met haar echtgenoot uit naar film en reizen (natuur en cultuur) alsook naar fotografie.

 • Laurence Caramin (1992), Advocaat.

  No-nonsense & Doelgericht

  Specialiteiten: handelsrecht, insolventierecht, huurrecht, strafrecht, zeerecht

  Laurence is een jonge, gedreven en leergierige advocate, die zich vastbijt in ieder dossier, en zich zelden of nooit van haar stuk laat brengen. Ze is een doorzetter, die staat voor een goede voorbereiding: dat is immers de sleutel tot succes in elke rechtszaak.

  Voorkomend en discreet, draagt Laurence een goed persoonlijk contact met de cliënten hoog in het vaandel.
  Als “gezonde geest in een gezond lichaam” tracht ze iedere dag sportief te eindigen, door te lopen of te tennissen met vrienden.

  In het weekend zoekt ze de zee op om lekker uit te waaien, en dat ook geregeld op een zeilboot!